Ikaw ba ay naghahanap ng trabaho na mas mataas ang sahod at gusto mo bang maging successful sa iyong career?

Ihanda ang iyong sarili para sa Competitive Job Market Kumuha ng International Certification

Courses Offered

  • Logistics & Supply Chain
  • Purchasing & Procurement
  • Contracts Management
  • Human Resource Management
  • Office / Business Administration
  • Project Management
  • Retail Management
  • Six Sigma
  • IATA Aviation Courses

Special offer sa mga kababayang naka visit visa

Libreng workshop sa kasanayan + Sa CV writing at interview skills

 

Kumuha ng larawan ng flyer na ito at

WhatsApp @ 0565411042 | 0545815621

upang makuha ang iyong natatanging alok